UP
MAAENERGIA OY

VETTÄ JA LÄMPÖÄ KAIKKIIN KOTEIHIN

Maalämpöjärjestelmät

Maalämpö sopii vanhaan tai uuteen kotiin tai kiinteistöön parhaiten, jos lämmönjako on vesi- tai ilmakiertoinen. Tällöin kiinteistön rakenteisiin tarvitaan vähän tai ei lainkaan muutostöitä. Aikaisempi lämmitysmuoto voi olla kaukolämpö, öljy, maakaasu, pelletti tai sähkölämmitys.

Maalämpöön siirtyminen on ratkaisu, joka alentaa suoria lämmityskustannuksia yli 2/3 ja nostaa sekä kiinteistön myynti- että tuottoarvoa.

Aloitamme hankkeen kokonaissuunnittelulla, jossa kartoitetaan lämmöntuottotarve. Tämän perusteella mitoitetaan lämpökaivot ja valitaan sopivin laitteisto.

Lopuksi suunnitellaan toteutusprojekti siten, että kiinteistön asukkaalle tai käyttäjälle koituu mahdollisimman vähän haittaa.

Lämpöpumput ja kaikki komponentit edustavat markkinoiden uusimpia ja luotettavimpia teknologioita ja valmistajien takuun lisäksi UP Maaenergia Oy antaa toteutuksille kolmen vuoden takuun.

Lue lisää:
Maalämpöpumpun mitoituslomake